Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programa / Qui som?

Qui som?

El Programa UPC ReuTIlitza s’inicia l’any 1995, quan el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) i el Laboratori de Càlcul de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), ara denominat inLAB FIB, van posar en marxa una línia de reutilització d’equipament informàtic procedent de renovacions per donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament. El programa es va anar ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la procedència dels equips recollits -en principi abastava únicament equips renovats a la UPC i més tard es va estendre a donacions d’empreses i particulars- com a la seva destinació posterior.


Des de l’any 2003, el Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) gestiona aquest programa de forma conjunta amb l’associació Tecnologia x Tothom (TXT), una entitat constituïda a la UPC aquell mateix any i integrada per estudiants, personal d’administració i serveis i professorat de les escoles d’informàtica i de telecomunicacions, que neix amb l’objectiu de posar les tecnologies de la informació i les comunicacions al servei dels col·lectius més desfavorits i d’impulsar una tasca de sensibilització en l’àmbit universitari. La Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) facilita un espai al Campus Nord de la UPC on s’emmagatzemen els ordinadors i el material informàtic cedit al programa. D’altra banda, UPC ReuTIlitza es connecta amb els successius Plans de Sostenibilitat aprovats per la UPC i compta amb la col·laboració essencial de l'Oficina de Gestió Sostenible i Igualtat d'Oportunitats, que gestiona el programa de recollida de l’equipament informàtic que es renova a la universitat.

El programa ha funcionat sempre a una escala relativament reduïda, tant pels recursos humans que s’hi poden dedicar —compta amb la col·laboració voluntària de membres de la UPC, la participació dels estudiants de quatre assignatures de la FIB que fan les seves pràctiques en el marc del Programa UPC ReuTIlitza i amb el suport de l’estructura del CCD, que també hi aporta un becari— com, sobretot, per les limitacions de l’espai disponible per a emmagatzemar equips. Malgrat això, al llarg d’aquest temps hem aconseguit recollir i reutilitzar més de 1.300 equips informàtics, que han permès millorar el funcionament i les activitats d'un gran nombre d'entitats sense ànim de lucre, centres educatius i altres organismes que fan un treball d'alt valor social en el nostre entorn més proper, a més de proveir de recursos informàtics un extens llistat de projectes de cooperació al desenvolupament realitzats a diversos països, com ara Nepal, Cuba, Marroc, Nicaragua, Haití, Colòmbia, El Salvador, Guatemala, Argentina, Guinea Equatorial, Senegal, Paraguai i Bolívia.

Gestionen el programa:

Hi col·laboren:

logo_FIB.jpglogo_Gestió sostenible.jpg

 

 

Centre de Cooperació per al Desenvolupament - CCD
El CCD de la UPC actua com a punt de contacte i fa el seguiment de tot el procés. Dedica al programa els recursos humans i materials necessaris per al seu funcionament, gràcies a les aportacions econòmiques de la la comunitat universitària a la Campanya UPC 0,7%.
info.ccd@upc.edu
Tecnologia per a Tothom - TxT
L'associació TxT s'ocupa de la gestió i revisió dels equips i de la col·laboració dels voluntaris i, conjuntament amb el CCD, fa un seguiment del programa.
info@txt.upc.edu

Facultat d'Informàtica de Barcelona - FIB
La FIB cedeix els espais necessaris per tal de dur a terme les activitats i facilita la participació dels seus estudiants.
informacio@fib.upc.edu

Oficina de Gestió Sostenible i d'Igualtat d'Oportunitats
L'Oficina de Gestió Sostenible i d'Igualtat d'Oportunitats gestiona el procés de renovació d'equips informàtics a la UPC i dóna suport al programa UPC Reutilitza.