Comparteix:

Qui pot donar equips?

Qualsevol empresa, entitat o particular que renovi equipament informàtic que es trobi en bon estat i que estigui en disposició de portar-lo al magatzem del programa UPC ReuTIlitza. Cal tenir en compte que els equips han de complir unes requeriments mínims.

Us demanem comprensió per les limitacions pròpies del programa, tant les que es deriven de l’espai del que disposem per emmagatzemar equips com pel fet que no comptem amb personal contractat que pugui atendre aquest servei de manera continuada. Dins d’aquestes limitacions, buscarem en cada cas la millor solució possible per atendre-us.